Звіт про роботу Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за 2011 рік
Pdf просмотр
Сторінка1/17
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
ЗВІТ
про роботу Кіровоградського обласного
інституту післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського
за 2011 рік
м. Кіровоград
2011

2
Зміст
Вступ .................................................................................................................................................... 3 Звіт про виконання плану роботи кафедри теорії і методики середньої освіти .......................... 7 Звіт кафедри педагогіки і психології .............................................................................................. 18 Звіт роботи кафедри дошкільної та початкової освіти ................................................................. 34 Звіт про роботу кафедри корекційної педагогіки ......................................................................... 44 Звіт про роботу центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) і методичної роботи з педагогічними кадрами .................................................................................................... 53 Звіт про роботу відділу освітнього менеджменту ......................................................................... 60 Звіт про роботу обласного центру практичної психології і соціальної роботи ......................... 63 Аналіз роботи відділу ліцензування та атестації закладів освіти області .................................. 66 Звіт про роботу відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної власності ......................... 74 Звіт про роботу Центру сучасних технологій оцінювання якості освіти ................................... 77 Звіт лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу ....................... 81 Звіт про роботу кабінету історії та основ правознавства ............................................................. 83 Звіт про роботу НМК кабінету української мови і літератури .................................................... 86 Звіт про роботу навчально-методичного кабінету українознавства та краєзнавства ................ 88 Звіт про роботу навчально-методичного кабінету зарубіжної літератури та російської мови 92 Звіт про роботу навчально-методичного кабінету музики .......................................................... 94 Звіт про роботу навчально-методичного кабінету іноземних мов .............................................. 97 Звіт про роботу навчально-методичного кабінету біології ........................................................ 100 Звіт про роботу навчально-методичного кабінету трудового навчання та економіки ............ 103 Звіт про роботу навчально-методичного кабінету інформатики та лабораторії інформаційних технологій освіти ............................................................................................................................ 109 Звіт про роботу навчально-методичного кабінету фізики ......................................................... 119 Звіт про роботу навчально-методичного кабінету хімії ............................................................. 121 Звіт роботи НМК географії .......................................................................................................... 123 Звіт про роботу навчально-методичного кабінету фізичної культури і захисту Вітчизни ..... 127 Звіт про роботу навчально-методичного кабінету виховної роботи і шкільних бібліотек ..... 130 Звіт про роботу навчально-методичного кабінету основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці ................................................................................................................................. 137

3
Вступ
У 2011 році Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського у своїй діяльності керувався Національною доктриною розвитку освіти, Законами України Про освіту”(нова редакція, Про загальну середню освіту, Про дошкільну освіту, Про позашкільну освіту, Провищу освіту, Концепцією розвитку післядипломної освітив Україні, Концепцією профільного навчання в старшій школі, іншими законами та урядовими рішеннями в галузі освіти, а також розпорядженнями виконавчої влади. Протягом навчального року інститут відповідно до Статуту продовжував виконувати функції регіонального науково-методичного, дослідницького, координаційного, інформаційного центру, здійснював науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх типів загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів, вузів І-ІІ рівня акредитації, дошкільних і позашкільних закладів, методичних кадрів районних (міських) відділів (управлінь) освіти. Уроці діяльність інституту спрямовувалась на вирішення проблеми “Науково- методичне забезпечення роботи вчителя з обдарованими учнями ”. Інститутом забезпечувалось підвищення кваліфікації понад 40 категорій педагогічних працівників області на основі освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації учителів. На базі інституту підвищили кваліфікацію на курсах 3618 педагогічних працівників. Серед них учителів початкових класів – 471, керівників загальноосвітніх навчальних закладів – 163, 1962 учителі загальноосвітніх предметів, 384 працівники дошкільних і 198 педагогів позашкільних закладів. За індивідуальним планом підвищили кваліфікацію 327 педагогів. Понад державне замовлення – 273 особи. У полі зору колективу інституту уроці перебували проблеми оновлення змісту освіти, впровадження у навчально-виховний процес школи сучасних педагогічних технологій. На всіх потоках курсів у центрі уваги знаходиться запровадження у навчальний процес загальноосвітньої школи вимог Державного стандарту, Концепцій нового змісту освіти, нових навчальних планів, програм, підручників, посібників, інформаційних технологій, формування образного та критичного мислення школярів, робота з обдарованою молоддю, трансформація педагогічних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі Кіровоградщини. З учителями особливо детально опрацьовувалися змісті методичний апарат нових планів і програм з навчальних предметів 11 класу. Серед форм роботи із слухачами переважають інтерактивні, які дають змогу кожному виявити і оцінити свої можливості, розкрити власний творчий потенціал, активно співпрацювати з колегами і викладачами тематичні і проблемні диспути, ділові і рольові ігри, тренінги, моделювання, творчі звіти тощо. У міжкурсовий період продовжувалась системна робота з розвитку професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів за традиційними і нетрадиційними формами. Всього протягом року проведено 132 обласних заходи (кількість учасників – 2235 осіб. З них творчих груп 27, шкіл (творчого словесника, технологічного досвіду, педагогічної майстерності, педагогічного досвіду, молодого спеціаліста тощо) - 13. Відбулось 67 обласних семінарів, 8 семінарів-практикумів, 3 науково-практичні конференції, 1 інтернет- конференція 3 тренінги, 4 семінари-тренінги, 2 майстер-класи, 3 проблемні та творчі лабораторії, 1 семінар-стажування.
Забезпечено комплексне вивчення діяльності Новоархангельського, Кіровоградського
РМК, НМЦ управління освіти Олександрійської міської ради, тематичне вивчення діяльності Олександрійського та Вільшанського РМК. Підсумки вивчень розглянуто і проаналізовано на засіданнях науково-методичної ради інституту. Працівники інституту залучалися управлінням освіти і науки облдержадміністрації до перевірок діяльності відділів освіти, проведення атестаційної експертизи шкіл-інтернатів, професійно-технічних навчальних закладів тощо.

4 Відповідно до плану роботи інституту протягом року було проведено чотири засідання вченої ради, на яких розглядалися актуальні питання діяльності інституту. Важливим напрямком діяльності щодо розвитку творчого потенціалу педагогічних кадрів у міжкурсовий період та впровадження перспективного педагогічного досвіду є цілеспрямована видавнича діяльність в рамках реалізації комплексного та річного планів видавничої діяльності. Протягом року інститутом видано 25 праць. Готуються до друку матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції Методологічні засади історичної освітив контексті профілізації старшої школи. Крім того, до конкурсу Учитель року – 2011» було видано невеликим накладом ряд посібників щодо висвітлення роботи вчителів-конкурсантів. Працівники лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу сприяли підготовці та друку буклетів й програм до конференцій, семінарів та інших заходів, бланків вітань, запрошень як колективам, такі приватним особам. До початку 2010-2011 навчального року видано методичний вісник № 47 обсягом 18 друк. аркушів. Протягом року підготовлено і видано № 1-2(17-18) та №3-4 (19-20) науково- методичного щоквартального журналу Педагогічний вісник. Відповідно до положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси, захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності проведено ІІ та ІІІ етапи олімпіад з базових дисциплін. У ІІІ етапі олімпіад взяли участь 1443 учні, хоча за квотою було визначено 1967 учасників. 524 учні
(36%) з різних причинне змогли реалізувати свої права відповідно до положення про олімпіади. Призерами олімпіад став 421 учень. 68 переможців обласних олімпіад брали участь у Всеукраїнських олімпіадах. З них 24 стали переможцями і призерами (для порівняння – у минулому навчальному році їх було 21) (дипломів І ступеня – 6, ІІ ступеня –
5, ІІІ ступеня – 13). Учнівські команди області уроці брали активну участь в Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінації Література, в Міжнародному конкурсі учнівських робіт серед школярів та студентів професійно-технічних навчальних закладів Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світу Міжнародному математичному конкурсі Кенгуру для учнів 2-11 класів та заочному конкурсі Золотий ключику традиційному Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням тощо. На відповідному рівні було організовано і проведено обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011». Матеріали переможців направлені на Всеукраїнський тур. В результаті переможцем Всеукраїнського конкурсу в номінації Образотворче
мистецтво» стала Шлєєнкова Тетяна Миколаївна – вчитель комунального закладу
«Навчально-виховне об'єднання Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 – центр дитячої та юнацької творчості Оберіг Кіровоградської міської ради Кіровоградської області,
лауреатом Всеукраїнського конкурсу в номінації «Світова література» стала
Бак Світлана Костянтинівна – вчитель Троянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Троянської сільської ради Голованівського району. В контексті комплексної проблеми досліджень «Науково-методичне забезпечення роботи вчителя з обдарованими учнями здійснювалися розробка та впровадження таких освітніх інновацій Національне виховання дошкільників на засадах народної педагогіки. Формування критичного мислення у молодших школярів. Проектні технології в навчально-виховному процесі. Ефективні технології трудової підготовки учнів сільської школи. Формування образного мислення в учнів звадами розумового розвитку засобами образотворчого мистецтва. Інтерактивні технології навчання.

5 7.
Музично-терапевтична педагогіка «ПіснеЗнайка». Екологічна стежина, операції «Біощит», Мурашка в системі роботи шкільного екологічного клубу. Громадянська освіта учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
10. Сприяння просвітницькій роботі серед молоді України щодо здорового способу життя. Особистісно орієнтоване навчання у системі ППО.
12.
ТРВЗ (теорія розв'язання винахідницьких задач) в освітній діяльності вчителя. Технологія комплексного групового навчання. Моніторингові дослідження якості освіти. Інформаційні технології навчання в освітньому просторі школи. Використання мультимедійних засобів навчання при викладанні математики та фізики.
17. Особістісно орієнтовна освіта учнів основної школи.
18. Патріотичне виховання учнівської молоді засобами історико-краєзнавчої та музейної роботи. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет.
20.
Контрольно-діагностична система «Test-W» (для загальноосвітнього навчального закладу. Використання рейтингових систем при вивченні ефективності методичної роботи в навчальних закладах.
22.
Комп'ютеризація діяльності районної (міської) методичної служби, а також Моніторинг освіти кваліметричний підхід, Особистісно орієнтована освіта дітей 6-10 років за програмою Всеукраїнського фонду Крок за кроком, Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в освітньому просторі сьогодення, Навчання школярів за програмою «Intel
® Навчання для майбутнього, Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури, Особистісно орієнтоване підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Підготовка вчителів до викладання християнської етики та основ православної культури, Сучасний урок ІКТ-супровід», «Науково-методичний супровід Всеукраїнського природничого конкурсу Колосок, «Науково-методичне забезпечення формування та розвитку професійної компетентності вчителя. Впродовж 2011 року працівники інституту брали участь у реалізації таких міжнародних проектів та програм Програма Ранкові зустрічі (особистісно орієнтована освіта дітей 6-10 років) фонду Крок за кроком, Програма Створення громадсько активної школи фонду Крок за кроком, Програма «Intel
®
Навчання для майбутнього, Всесвітня програма корпорації Майкрософт Партнерство в навчанні у Всеукраїнських проектах зі створення школи культури здоров'я та впровадження основ інформаційно-комунікаційних технологій навчання (автор – Морзе Н.В.), художньо-естетичної освіти і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів. Продовжувалась реалізація регіональних проектів з підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями, до викладання факультативних курсів з християнської етики та основ православної культури та ін. На базі кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного, ціннісного й, безперечно, управлінського потенціалу у Кіровоградській області проводилося
9 регіональних та 3 Всеукраїнські експерименти, а також реалізувалося понад 20 міжнародних, всеукраїнських та регіональних проектів і програм. Проміжні результати таких експериментів, як Фахова культура уроку компетентнісний підхід, Формування пізнавальних інтересів учнів 3-7 класів у процесі підготовки та виконання ними завдань Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу Колосок, Формування духовності особистості на засадах традиційних християнських цінностей в умовах закладу освіти нового типу, Формування духовності особистості на засадах національних цінностей, Розвиток творчості гімназистів шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій, Формування особистості на ідеалах лицарсько-козацького виховання та християнської етики, Впровадження здоров'язберігаючих технологій у системі родина-дошкільний навчальний

6 заклад-загальноосвітній навчальний заклад широко впроваджуються в освітньому просторі регіону Розширенню й поглибленню експериментальної діяльності нарівні ВНЗ та регіональному рівні сприяють дисертаційні пошуки 20 співробітників інституту Буртовий С.В.,
Кравченко Ю.В., Гагаріна Н.П.,
Литвиненко О.В.,
Марченко І.А.,
Гончарук О.В., Міцай Ю.В., Задубняк Ю.А., Павлюх ВВ, Тіхонова Н.Г., Скрипка Г.В.,
Федірко Ж.В., Тараненко Р.К., Червонець І.В., Черненко ОС. , Жосан О.Е., Кендюхова А.А., та ін.). Уроці Гельбак А.М. та Небеленчук І.О. успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Конкретизовано й персоналізовано міжнародну освітню діяльність інституту (Проект чергового етапу Міжнародної програми "Intel
®
Навчання для майбутнього, Microsoft Партнерство у навчанні, Міжнародний проект TIMSS "Вивчення якості освіти природничо-математичних наук, Програма Всеукраїнського фонду Крок за кроком спільно із Всесвітньою організацією "'Step by step", Інститутом розвитку дитини Вашингтон) – "Інклюзивна освіта в Україні, "Особистісно орієнтована освіта 6-7, 8-10", Ранкові зустрічі розвиток взаємоповаги і толерантності, Угода про співпрацю Корпусу Миру США в Україні з КОІППО імені Василя Сухомлинського "Практичний проект викладання англійської, мов як іноземної" та інші. Співробітники інституту брали активну участь в атестації науково-педагогічних працівників, виступаючи опонентами при публічному захисті дисертаційна здобуття наукового ступеня кандидата наук та здійснювали наукове керівництво роботами аспірантів і здобувачів наукових ступенів (Бик A.C., Калініченко НА, Кендюхова А.А., Тарапака Н.В.,
Голодюк JI.C., Болсун С.А., Чернецька ТІ, Жосан О.Е. та ін.). Уроці діяльність колективу інституту буде підпорядкована вирішенню проблеми
«Розвиток обдарованості особистості в контексті профілізації освіти.

7
Звіт про виконання плану роботи
кафедри теорії і методики середньої освіти
Колектив кафедри уроці працювали над розкриттям загальної проблеми
«Науково-методичне забезпечення освітнього середовища професійної діяльності вчителя у післядипломній освіті.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Станом на 15.11.2011 року професорсько-викладацький склад кафедри становить 7 осіб, із них кандидати наук – 5; доценти – 4; старші викладачі – 3 та штат навчально- допоміжного персоналу лаборант – 1. Обсяг навчального навантаження нарік запланований в обсязі 3060 годин, станом нар. кафедра виконала навчальну роботу в повному обсязі.
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Методична робота викладачами кафедри реалізувалася у рамках проблеми Персоналізація методичної роботи у системі післядипломної педагогічної освіти. Саме цей напрям роботи викладачами кафедри виконаний у повному обсязі (табл. 1). Таблиця 1 1.
Планування. Розробка та упорядкування науково-методичного супроводу до навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації вчителів
Виконання. Розроблений і упорядкований науково-методичний супровід до навчально- тематичних планів курсів підвищення кваліфікації

Завідуючі (методисти) районних, міських методичних кабінетів (центрів) науковий керівник – Бик АС Математики (науковий керівник – Голодюк Л.С.); Фізики та астрономії (науковий керівник – Бик АС Заступники директорів з виховної роботи (науковий керівник – Бик АС Української мови та літератури (наукові керівники – Небеленчук І.О.,
Крижанівська О.І.); Світової літератури та російської мови (науковий керівник – Небеленчук І.О.); Інформатики (наукові керівники – Голодюк Л.С., Буртовий С.В.); Географії (науковий керівник – Голодюк Л.С.); Фізичної культури (науковий керівник – Бондаренко С.В.); Трудового навчання (науковий керівник – Буртовий С.В.); Іноземної мови (науковий керівник – Лівицька І.А.). Розроблені та затверджені на засіданні кафедри змістові модулі та навчальні плани курсів підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою навчання протокол засідання кафедри №7 від р Шляхи формування інформаційної компетентності учнів у процесі вивчення курсу геометрії в основній школі (Голодюк Л.С.); Формування мовної та мовленнєвої компетенції старшокласників при вивченні стилістики синтаксису (Крижанівська О.І.); pмістовий модуль Теорія та методика аналізу художнього твору (Небеленчук І.О.); Педагогічні можливості використання Інтернет-технологій Веб 2.0» (Буртовий С.В.); Тестовий контроль в навчанні іноземної мови з використанням Інтернет-технологій»
(І.А. Лівицька.); Змістовий модуль Фізична культура як бар’єр дидактогенних захворювань (Бондаренко С.В.).
2.
Планування. Розробка нових лекційних, семінарських та практичних занять відповідно до запитів слухачів курсів підвищення кваліфікації.

8
Виконання.
Лекційні заняття Основи розвитку креативності учнів на уроках музичного мистецтва
(Небеленчук І.О.) (протокол засідання кафедри № 1 від р. Культурологічний підхід до викладання світової літератури (Небеленчук І.О.) протокол засідання кафедри № 7 від р. Проблема альтернативного оцінювання у процесі вивчення іноземної мови
(Лівицька І.А.) (протокол засідання кафедри № 7 від р. Практичних занять Ефективне педагогічне спілкування (Небеленчук І.О.) (протокол засідання кафедри № 1 від р.
3.
Планування. Провести вивчення результативності підвищення кваліфікації педагогічних працівників з проблем Освоєння технологій моніторингу якості освіти особистості (Бик АС Визначення типологічних особливостей методичної підготовленості вчителя фізичної культури (Бондаренко С.В.); Визначення оптимальних умов формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчального призначення (Буртовий С.В.); Вивчення рівня готовності вчителя до створення навчального контенту (Голодюк Л.С.); Визначення рівня методичної підготовки вчителя іноземної мови до використання інтерактивних технологій (Лівицька І.А.); Визначення рівня методичної підготовки вчителів-словесників до аналізу художнього твору (Небеленчук І.О.).
Виконання. Питання розглядалося на засіданні кафедри (протокол №10 від 29.12.2011 р)
4.
Планування. Продовжити роботу кафедрального науково-методичного семінару
«Науково-методичні аспекти післядипломної педагогічної освіти.
Виконання. В рамках кафедрального науково-методичного семінару розглядалися питання Методологічні засади формування змісту післядипломної педагогічної освіти
(Бик АС) (протокол №9 від 24.11.2011 р. Проблема лікарського контролю у процесі викладання предмета Фізична культура (Бондаренко С.В.) (протокол №8 від 27.10.2011 р. Підготовка вчителів до апробації нових електронних засобів навчального призначення у системі післядипломної педагогічної освіти (Буртовий С.В.) протокол №7 від 29.09.2011 р. Технологічні аспекти підготовки та проведення Інтернет-конференцій
(Голодюк Л.С.) (протокол № 4 від 28.04.2011 р. Проблеми використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови
(Лівицька І.А.) (протокол № 2 від 24.02.2011 р. Діалогове навчання нарізних етапах вивчення художнього твору
(Небеленчук І.О.) (протокол №3 від 24.03.2011 р.
5.
Планування. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду з проблем Впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання учнів ЗНЗ (Бик АС Розвиток координаційних здібностей учнів початкової школи засобами асиметричних вправ (Бондаренко С.В.); Проблемні аспекти розроби і використання електронного підручника (Буртовий С.В.); Особливості формування предметних компетентностей учнів на уроках математики (Голодюк Л.С.); Реалізація інтерактивного підходу у навчанні іноземної мови на початковому етапі
(психосоціальний аспект) (Лівицька І.А.); Формування читацької компетентності

9 шляхом хронотопічного аналізу (Небеленчук І.О.).
Виконання. Питання розглядалося на засіданні кафедри
(протокол №8 від 27.10.2011 р) Автор перспективного досвіду Міцай Ю.В., завідувач НМК виховної роботи та шкільних бібліотек КОІППО імені В.О.Сухомлинського. Автор перспективного досвіду Коломієць В.П., вчитель фізичної культури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Кіровоградської міської ради. Автор перспективного досвіду Сайко С.В., вчитель інформатики
Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради. Автор перспективного досвіду Грязнова Н.О., вчитель математики Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної державної адміністрації. Білан Т.В., вчитель іноземної мови комунального закладу "Навчально-виховне об’єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня "Гармонія" - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання "Контакт" Кіровоградської міської ради.
6.
Тіхоненко С.О., вчитель світової літератури гімназії №9 Кіровоградської міської ради.
6.
Планування. Продовжити роботу науково-методичного консультативного пункту кафедри для надання науково-теоретичної та методичної підтримки практичних працівників освіти регіону з проблем модернізації освітньої діяльності вчителя
Виконання. Викладачі кафедри проводили консультації з працівниками освіти регіону в очній та дистанційній формі з питань Моніторинг освітив контексті її модернізації Бик АС Застосування здоров’язберігаючих технологій в організації навчально- виховного процесу школярів (Бондаренко С.В.); Використання ЕЗНП на уроках. Педагогічне програмне забезпечення при підготовці вчителя до навчальної діяльності. Можливості технологій Веб 2.0. (Буртовий С.В.); Моделювання уроку на засадах компетентнісного підходу. Моделювання уроку з ІКТ-супроводом. Технологічні особливості використання інтерактивної дошки на уроці. (Голодюк
Л.С.); Використання інтерактивних методів навчання на уроках іноземної мовив початкові школі. (Лівицька І.А.); Аналіз художнього твору. (Небеленчук І.О.); Зміни норм сучасної літературної мови у зв’язку з розширенням сфери її функціонування
(Крижанівська О.І.). Питання організації роботи методичного консультативного пункту розглядалося на засіданні кафедри (протокол №8 від 27.10.2011 р.
7.
Планування. Вивчити стан реалізації державних стандартів освітив аспекті Тенденції реалізації стандартів післядипломної освіти вчителів природничо- математичного циклу (Бик АС Проблеми реалізації модульної програми з фізичної культури у 5-9 класах
(Бондаренко С.В.); Реалізація проектно-технологічної системи на уроках трудового навчання Буртовий С.В.); Реалізація інваріантної та варіативної складових математичної освітив загальноосвітніх навчальних закладах регіону (Голодюк Л.С.); Інтерактивний підхід у навчанні іноземної мовив контексті модернізації сучасної освіти (Лівицька І.А,); Культурологічний підхід до вивчення словесності в школі (Небеленчук І.О.).

10
Виконання. Даний вид роботи здійснювався через організацію анкетування та бесіди зі слухачами КПК; спостереження, моделювання досвіду аналізу робіт (вхідних, вихідних анкет, творчих залікових робіт вивчення шкільної документації аналіз результатів професійної діяльності слухачів КПК. Зазначене питання розглядалося на засіданні кафедри (протокол №7 від 29.09.2011 р.
Планування. Підготувати науково-методичний супровід обласного методичного огляду-конкурсу Проектування ІТ-контенту сучасного уроку для вчителів- предметників.
Виконання. Розроблене Положення про обласний методичний огляд-конкурс Проектування ІТ-контенту сучасного уроку для вчителів основної і старшої школи
(Голодюк Л.С.) (наказ обласного управління освіти і науки облдержадміністрації від
30.06.2011 № 310 Про проведення обласного методичного огляду-конкурсу Проектування ІТ-контенту сучасного уроку. Викладачами кафедри Взята участь у підготовці завдань для олімпіад з української мови й літератури, світової літератури, інформаційних технологій (Небеленчук І.О., Голодюк Л.С., Буртовий С.В.). Розроблена та запроваджена «Блог-платформа кафедри ТІМСО». Розпочато розробку алгоритмів побудови моделі віртуальної педагогічної спільноти «Я-Вчитель». Проведено тематичне вивчення діяльності методичного кабінету відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації з проблеми Вивчення рівня ІКТ- компетентності педагогів та науково – методичне забезпечення впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій в практичній діяльності педагогічних працівників району. Здійснено методичне керівництво методистами-кореспондентами (на засіданні кафедри ухвалили звіти роботи за 2010-2011 н.р. та затвердили індивідуальні плани на 2011-2012 н.р., протокол № 5 від 26.05.2011 р) (Голодюк Л.С.).
10. Проведено 14 тренінгів для вчителів області, зокрема Основи Інтернет – 7 тренінгів Буртовий С.В.); «Microsoft Партнерство у навчанні – 1 тренінг (Буртовий С.В.); Основи комп’ютерної графіки – 2 тренінги (Буртовий С.В., Голодюк Л.С.); Навчання для майбутнього - 2 тренінги (Голодюк Л.С.); «Intel ТЕО
®
Навчання для майбутнього – 2 тренінги (Голодюк Л.С.).
11. Викладачі кафедри здійснили методичне керівництво методистами-кореспондентами, зокрема

Гребенюк ОМ, учитель математики Цвітненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрівського району (методичний керівник Голодюк Л.С.).

Аман І.С., учитель інформатики Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Т.Г. Шевченка (методичний керівник Голодюк Л.С.). Горобець О.В., вчитель трудового навчання комунального закладу "Навчально- виховне об’єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 – дитячий юнацький центр "Сузір’я" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області методичний керівник Голодюк Л.С.).
12. Участь викладачів кафедри в організації та проведенні обласних творчих груп
«Аналітико-інтерпретаційна діяльність учителя на засадах теорії М.Бахтіна»
(Небеленчук І.О.); Впровадження нової навчальної програми з фізичної культури для учнів 5-9 класів (Бондаренко С.В.); «Теоретико-практичні засади моделювання уроку з ІКТ-супроводом» (Голодюк Л.С.); Дидактичні засади сучасного уроку захисту Вітчизни (Бондаренко С.В.); Розвиток у школярів навичок читання в умовах допрофільної підготовки
(Лівицька
І.А.); Формування міжпредметних компетентностей в контексті розвитку обдарованості особистості (Голодюк Л.С.);

11 Проектування навчального контенту уроку історії (Голодюк Л.С.); Технологічні особливості сучасного уроку інформатики (Голодюк Л.С.).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал