Звіт про роботу комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» за 2014 рік схвалено на засіданні вченої ради
Pdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації06.01.2017
Розмір1.09 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7
Звіт про роботу
комунального закладу Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
за 2014 рікСХВАЛЕНО на засіданні вченої ради
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського від 30.12.2014 р. протокол № 6

2 ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………
І. Організаційно-керівна діяльність …………………………………….
ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм ………………………………………………..…
ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня І. Наукова діяльність ………………………………………………..…
V. Науково-методична діяльність І. Навчально-методична діяльність ……………………………………
VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність …………
VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону ………………………………………………..…………………..
ІХ. Координація діяльності районних/міських науково-методичних кабінетів/центрів ………………………………………………..……….. Х. Міжнародна діяльність закладу ……………………………………...
ХІ. Моніторинг якості освіти регіону …………………………………..
ХІІ. Інформаційно-видавнича діяльність ……………………….………
ХІІІ. Видатні дати ………………………………………………………...
3 9
14 19 24 41 58 59 63 68 73 75 81 88

3
Вступ
У 2014 році науково-дослідна та науково-методична робота підрозділів комунального закладу Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (далі − інститут) здійснювалася в рамках вирішення ключових завдань модернізації системи післядипломної педагогічної освітив регіоні. Робота була направлена на
- реалізацію завдань Національної стратегії розвитку освіти на період до
2021 року (розпорядження Кабінету міністрів України від 04.09.2013 року
№ р Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освітив Україні на період до 2021 року, галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 року №1176 Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, державних цільових та регіональних освітніх програм, зокрема обласної цільової програми Освітній округ 2011-2015» (затверджена рішенням дев’ятої сесії шостого скликання Кіровоградської обласної ради від 19.08.2011 року №167); обласної програми Вчитель на 2014-2020 роки (рішення обласної ради від
20.09.2013 року №506); обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року обласної програми розвитку краєзнавства на період до 2015 року
- впровадження нових освітніх технологій організації навчального процесу з підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти та реалізацію сучасних моделей неперервної освіти, утому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
- вирішення питань, пов’язаних з формуванням цілісної системи підвищення професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду
- науково-методичний та психолого-педагогічний супровід педагогічних експериментів всеукраїнського та обласного рівнів щодо запровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчально- виховний процес, робота над проблемними питаннями навчально-виховного процесу в опорних школах області, науково-методичне забезпечення навчально-виховної діяльності освітніх закладів області
- організацію та проведення всеукраїнських, обласних та районних наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів і нарад з проблемних питань сучасного навчально-виховного процесу та ін. Здійснюючи наукові та науково-методичні, психолого-педагогічні дослідження, науково-педагогічні працівники інституту тісно співпрацювали з районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) області, низкою освітніх закладів, а саме підрозділами ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПН України, ДНУ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститутом педагогіки НАПН України, Інститутом проблем

4 виховання Національної академії педагогічних наук України, Національним центром Мала академія наук України, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти (Вінницький, Запорізький, Львівський, Київський, Рівненський, Черкаський та інші, Ґете-Інститутом (Німеччина, Педагогічним музеєм України, Центром Пам’яткознавства НАНУ, Державним політехнічним музеєм, Кіровоградською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України, Державним архівом Кіровоградської області, обласною універсальною науковою бібліотекою
ім. ДІ. Чижевського, Державною науково-педагогічною бібліотекою України
ім. В.О. Сухомлинського, Національною бібліотекою України для дітей та громадськими організаціями Всеукраїнське громадське об’єднання Жіночий консорціум України, громадська організація Всеукраїнський жіночий фонд, Всеукраїнський фонд Крок за кроком, Міжнародна громадська організація Рада сімей в Україні, громадська організація Українське географічне товариство, громадська організація Кіровоградська обласна ліга інтелектуального розвитку та ін. На базі інституту та навчальних закладів області впродовж року організовувалися та проводилися науково-методичні та науково-практичні конференції, семінари, олімпіади, турніри різних рівнів. За звітний період організовано і проведено низку всеукраїнських заходів Всеукраїнська науково-практична конференція Навчально- дослідницька діяльність дітей досвід організації, особливості формування навчально-дослідницьких умінь (09-10.04.2014); ІІ Всеукраїнська науково- практична конференція Розвиток продуктивних ідей педагога-новатора
І.Г.Ткаченка в сучасному освітньому просторі
(27-28.03.2014); Всеукраїнські науково-педагогічні діалоги (на виконання завдань інноваційного освітнього проекту РОЗКВІТ) Створення науково- методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь
(08-09.09.2014); третій (заключний) тур І Всеукраїнського конкурсу Учитель року – 2014» у номінації Директор школи (04-10.04.2014),
IV етап ХХХІI Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання
(23-28.03. 2014); фінальний етап всеукраїнського учнівського турніру юних географів (27-30.10.2014). Підрозділами інституту організовано і проведено більше 100 обласних науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів,
інструктивно-методичних нарад, творчих груп, авторських педагогічних майстерень, методичних коучингів та ін. За звітний період проведені тематичні курси підвищення кваліфікації у кількості 101) для 120 груп педагогічних та керівних кадрів області. Базовими напрямками, які реалізувалися на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників області уроці, були визначені
- забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі
- підвищення рівня професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів

5
- оновлення змісту освіти на основі компетентнісного підходу
- ознайомлення освітянського загалу з новітніми досягненнями методики навчання та виховання
- поглиблення й розширення соціально-педагогічних, економічних і політичних знань вчителів
- організація розробки стандартів освіти, підручників, методичних посібників, програмі допоміжних дисциплін
- організація та проведення науково-практичних конференцій і семінарів з проблем навчально-виховного процесу та ін. У роботі інституту значна увага приділяється розбудові єдиного інформаційного освітнього простору регіону з метою забезпечення доступу всіх учасників освітнього процесу до якісної освіти та електронного освітнього контенту. Здійснюється науково-методичний супровід неперервного розвитку ІТ-компетентності педагогів області у курсовий та міжкурсовий періоди згідно з розкладом курсів підвищення кваліфікації, постійно проводяться лекційні, семінарські, практичні та інші види навчальних занять за тематикою ІКТ для педагогічних працівників області розроблено мультимедійні електронні навчально-методичні матеріали відповідно до тематики лекційних та практичних занять викладачів і методистів надано інформаційні, аналітичні, консультаційні послуги освітянам регіону з проблем інформатизації освіти (блог та сайти структурних підрозділів, консультації, скайп-наради та ін); узагальнено та розповсюджується перспективний педагогічний досвід навчальних закладів і педагогів області в галузі інформатизації освіти здійснена робота щодо наповнення електронним освітнім контентом освітнього порталу «Я-Вчитель» (http://vchitel.kr.ua) та об’єднання вчителів регіону в групи відповідно до предмету, який викладається розпочато роботу регіонального Інтернет-журналу (http://ezn.in.ua), на якому передбачається публікація електронного освітнього контенту з актуальних питань електронної освіти, дистанційного навчання, електронних засобів навчання, сучасних Інтернет-технологій тощо на блозі кафедри теорії і методики середньої освіти
(http://timso.koippo.kr.ua) створено електронний каталог хмарних освітніх ресурсів на головній сторінці веб-сайту розміщено 6 тематичних банерів Кіровоградській області – 75 років, Естафета Перемоги 2013-2015», Кіровоградщина – Кобзареві, Літнє оздоровлення та відпочинок, Обласна мережа шкіл сприяння здоров’ю», Позашкільна освіта Кіровоградщини віртуальні виставки прожиття та діяльність О. Маринича, А. Богульського, А. Шеховцової, Д. Фартушняка, С. Максютіна, І. Білодіда, С. Ніколаєнка;

6 розроблено та розміщено у програмному середовищі Moodle
(http://moodle.koippo.in.ua) авторські дистанційні курсів для освітян регіону започатковано онлайн опитування вчителів регіону для визначення індивідуальної траєкторії підвищення кваліфікації у курсовий період проведено тренінги Технологічні особливості організації онлайн опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників інституту. В рамках запровадження електронної освіти та розробки електронного освітнього контенту на сайті інституту активно створюються, функціонують і розвиваються віртуальні спільноти
«Intel Шлях до успіху в Кіровоградській області (Україна в соціальній мережі
Фейсбук https://www.facebook.com/groups/378801248818463/ Сторінка учасників програми в Кіровоградській області у вікі- середовищі ITEACH.WIKI http://link.ac/36eR0 Віртуальний Інтернет клуб прихильників ідей Василя Сухомлинського http://link.ac/36f4 віртуальна спільнота Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності Бобер в Україні в соціальній мережі Фейсбук https://www.facebook.com/groups/232587803450210/ анотований каталог Інтернет-ресурсів для підтримки вивчення шкільних предметів http://lito.kr.ua/index.php/2013-01-15-14-16-22 каталог корисних Інтернет-сервісів http://lito.kr.ua/index.php/korisni- servisi адміністрування та науково-методичний супровід тренінгового майданчика IteachWiki для вчителів Кіровоградської області Останніми роками активізувалася співпраця у міжнародній площині з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями Академія післядипломної освіти Республіки Білорусь (м. Мінськ
Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Адукацыя і выхаванне» (Республіка Білорусь, м. Мінськ Університет імені Абая (Казахстан, м. Алмати
Пловдівський університет «Паїсій Хілендарський» (Болгарія Міжнародний проект ПРООН/ЮНЕЙДС Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» щодо здорового способу життя в Україні
Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні
Міжнародний фонд Народонаселення ООН в Україні
Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна щодо протидії торгівлі людьми, насильству всім ї, захисту прав дітей Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ, GmbH Профілактика
ВІЛ/СНІДу в Східній Європі, Програма навчального курсу (факультативу) Захисти себе від ВІЛ

7
МБФ Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні, Громадська Організація Дитячий фонд «Здоров’я через освіту, Програма навчального курсу Основи здоров’я» (навчання на засадах розвитку життєвих навичок Міжнародна незалежна некомерційна організація Project HOPE Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків
(ХОУП)»;
GIZ (німецьке товариство міжнародного співробітництва) у впровадженні програм з профілактики ВІЛ для молоді (проекти Чесна гра, Маршрут безпеки»);
Належна увага надається поширенню педагогічних ідей засобами офіційних періодичних видань інституту. З цією метою уроці вийшли у світ

науково-методичний щоквартальний журнал Педагогічний вісник
№№ 1-2(29-30) та
№№3-4(31-32) загальною кількістю
380 сторінок щорічний Методичний вісник №50 за темою Науково- методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону на засадах інноваційного розвитку −
367 сторінок щорічний методичний посібник розробки уроків і позакласних заходів для проведення Першого уроку Україна – єдина країна. Розробки уроків і позакласних заходів для проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році − 172 сторінки щорічні методичні рекомендації Серпневі конференції – 2014» −
92 сторінки щорічний Історичний календар Кіровоградщини нарік. Люди. Події. Факти (260 сторінок, 1000 промірників). щорічний Історичний календар Кіровоградщини нарік. Люди. Події. Факти (260 сторінок, 1000 промірників). Висвітлюючи наукові та методичні результати досліджень, працівники інституту опублікували статті обсягом близько 230 д.а. у фахових, науково- методичних та книжкових виданнях. Пріоритетним напрямом діяльності інституту є зміцнення кадрового потенціалу післядипломної освітньої діяльності. Впродовж 2014 року наукові пошуки нарівні дисертаційних досліджень здійснювали 15 співробітників інституту, двоє з яких захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
(Третяк О.П., Скрипка Г.В.). За результатами цих науково-педагогічних досліджень вперше обґрунтовано педагогічні умови виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини в навчально-виховному процесі, уточнено сутність цього поняття, а також здійснено подальший розвиток положень гуманістичної етики стосовно ціннісного ставлення до людини, особистісно орієнтованого та суб’єкт-суб’єктного підходів до виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини, його змісту, формі методів.

8 Вагомим внеском в теорію і практику компетентнісної післядипломної педагогічної освіти є уточнення сутності поняття інформаційно- комунікаційні компетентності вчителя математики основної школи обґрунтування та експериментальна перевірка системи організаційно- педагогічних умов, якими забезпечується ефективний розвиток ІК- компетентностей вчителів математики основної школи визначення критеріїв, показників та рівнів розвитку ІК-компетентностей учителів математики основної школи, а також окреслено заходи щодо підвищення рівня їх ІК- компетентностей в процесі підвищення кваліфікації тощо. Уроці колектив інституту завершив роботу над комплексною проблемою «Науково-методичне забезпечення розвитку обдарованості особистості в умовах профілізації шкільної освіти. За період 2010-2014 рр. співробітниками інституту підготовлено й опубліковано 5 видань цільового спрямування Методичний вісник загальним обсягом понад 65 д.а. науково-методичної продукції, у 20 номерах науково-методичного щоквартального журналу Педагогічний вісник опубліковано понад 50 наукових статей, методичних розробок, рекомендацій та інших матеріалів з питань розвитку обдарованості особистості у регіональному освітньому просторі. В рамках розробки комплексної проблеми науково-методичних досліджень на базі інституту було проведено понад 20 різноманітних науково-методичних та науково-практичних заходів міжнародного і всеукраїнського рівнів, у роботі яких взяли участь понад 1200 педагогічних та керівних кадрів освіти регіону. Особливого науково-методичного значення мали заходи, які проводилися на базі закладів освіти нового типу та в школах перспективного педагогічного досвіду за участю провідних дослідників обдарованості особистості як суб’єкта освітнього процесу. Більш детальний аналіз роботи інституту в 2014 році розміщений нижче.


9

І. Організаційно-керівна діяльність
1.1. Структура інституту
У структурі комунального закладу Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського у січні-червні 2014 року діяли такі навчальні та наукові підрозділи
1. Кафедри:
1.1. Дошкільна та початкова освіта
1.2. Теорія і методика середньої освіти
1.3. Педагогіка, психологія і корекційна освіта
2. Відділи
2.1. Навчальний відділ
2.2. Навчально-методичний відділ ліцензування та атестації закладів освіти області
2.3. Навчально-методичний відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної власності
2.4. Відділ кадрів
3. Центри:
3.1. Обласний навчально-методичний центр сучасних технологій оцінювання якості освіти
3.1.1. Відділ моніторингових досліджень
3.1.2. Відділ зовнішнього незалежного оцінювання
3.2. Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб
3.3. Обласний навчально-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
4. Лабораторії:
4.1. Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров’я
4.2. Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін
4.3.
Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін
4.4. Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів
4.5. Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій навчання
4.6.
Науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці
4.7.
Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін
4.8. Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін

10 4.9. Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни
4.10. Лабораторія інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу
Бібліотека
Бухгалтерія
Канцелярія
Гуртожиток У КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського функціонують вчена та науково-методична ради, які спрямовують та координують навчально- методичну, науково-методичну і науково-дослідну роботу колективу.
1.2. Засідання вченої ради
Вчена рада інституту є найвищим колегіальним органом закладу і здійснює свою роботу у відповідності з Положеннями та планом роботи. Тематика її засідань охоплює актуальні питання, які стосуються формі методів навчання, виховання удосконалення рівня викладання загальноосвітніх навчальних предметів якості навчальних досягнень учнів підвищення ефективності організації класної, позакласної та позашкільної форм діяльності закладів освіти впровадження у навчальний процес перспективних педагогічних технологій удосконалення контролю і керівництва діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів. Вчена рада визначає актуальні проблеми, зміст післядипломної педагогічної освіти, формує та визначає плани роботи, контролює виконання наукових досліджень структурних підрозділів інституту, веде обмін інформацією, досвідом із закладами післядипломної педагогічної освіти України. Уроці проведено шість засідань вченої ради різноманітної тематики, зокрема заслуховувалися питання про діяльність колективу інституту в 2013 році та завдання випереджувального забезпечення реалізації Державних стандартів освіти (протокол №1 від 14.01.2014); про стан та завдання формування в освітян регіону ІКТ- компетентності (протокол №1 від 14.01.2014);
про стан науково-методичного забезпечення реалізації обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року (протокол №2 від 06.05.2014);
про стан та перспективи науково-методичного супроводу вивчення в школах регіону другої іноземної мови (протокол №2 від 06.05. 2014);
про конкурсна заміщення посад професорсько-викладацького складу протокол №4 від 29.08.2014, протокол №5 від 19.09.2014);
про стані завдання науково-методичного забезпечення
інклюзивного та інтегрованого навчання в школах регіону (протокол
№3 від 26.06.2014);

11 про стані завдання формування у керівників загальноосвітніх навчальних закладів управлінських ІКТ-компетентностей (протокол
№6 від 30.12.2014);
про ефективність підвищення кваліфікації освітян регіону в міжкурсовий період (протокол №6 від 30.12.2014);
про стані завдання підвищення якості післядипломної освіти практичних психологів та соціальних педагогів (протокол №6 від
30.12.2014).
1.3. Засідання науково-методичної ради
У процесі підготовки та проведення засідань науково-методичної ради належне місце відводиться проблемам професійної компетентності педагогів області, змісту курсового підвищення кваліфікації, наданню методичної консультативної допомоги методичним службам, стану організації науково- методичної роботи, роботі з обдарованими дітьми, організації та забезпеченню дистанційного супроводу навчання та ін. Уроці було проведено чотири засідання науково-методичної ради з різних питань про результати вивчення діяльності методичного кабінету відділу освіти Новгородківської райдержадміністрації з проблеми Створення освітнього середовища для формування компетентного випускника сучасної школи (протокол №1 від 12.03.2014); про результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів 9 (х класів загальноосвітніх навчальних закладів області з української мови, математики та історії України (протокол №1 від
12.03.2014); про затвердження витягів з протоколів засідань науково-методичних лабораторій щодо схвалення методичних розробок педагогічних працівників області, які атестуються на присвоєння педагогічного звання викладач- методист, «учитель-методист», «вихователь-методист», практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», керівник гуртка- методист (протокол №1 від 12.03.2014); про впровадження європейських стандартів превентивної освітив закладах Кіровоградської області (протокол №2 від 27.05.2014); про результати моніторингових досліджень засвоєння учнями х та х класів навчального матеріалу (протокол №2 від 27.05.2014); про підсумки проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу Учитель року - 2014» та результати участі у третьому (заключному) турі протокол №2 від 27.05.2014); про здійснення інноваційної діяльності у закладах освіти області протокол №4 від 23.12.2014); про науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програму Кіровоградській області (протокол №3 від
21.10.2014);

12 про дистанційний супровід курсів підвищення кваліфікації освітян області (протокол №3 від 21.10.2014); про результативність діяльності обласних авторських творчих майстерень (протокол №4 від 23.12.2014). На засіданнях науково-методичної ради розглянуто і затверджено методичні рекомендації щодо роботи кураторів районних (міських) методичних кабінетів (центрів методичні рекомендації щодо проведення атестаційної експертизи за орієнтованими критеріями оцінки діяльності загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів для використання у роботів ході державної атестації закладів освіти області програму навчання резерву управлінських кадрів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області на 2014-2017 роки Положення про дистанційне навчання. На кожному засіданні вченої та науково-методичної рад розглядалися навчально-методичні матеріали, які готували науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту і області.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал