Звіт про роботу навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області за 2014 рік м. Одеса 2014
Pdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.78 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НМЦ ПТО в Одеській області
______________О.Е.Корчевський "____ "____________ 2014 р.
ЗВІТ ПРО РОБОТУ
Навчально-методичного центру
професійно-технічної освітив Одеській області

за 2014 рік
м. Одеса
2014

2

Зміст


НЕОФІЦІЙНА ПЕРЕДМОВА…………………………………
4

І
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.1.
Стан професійно-технічної освітив Одеській області.

5
1.2.
Засідання навчально-методичної ради НМЦ ПТО……………….

7
1.3.
Організація короткострокового підвищення кваліфікації
педпрацівників ПТНЗ, засідання обласних методичних секцій
(семінарів, вебінарів)……………………………………………………7
1.4.
Участь ПТНЗ в обласних, всеукраїнських, міжнародних
конкурсах та виставках.


15
1.5.
Співпраця з навчальними закладами, освітніми та науковими
установами, громадськими організаціями та об’єднаннями
роботодавців……………………………………………………………..18
II
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧОГО ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


2.1.
Моніторинг та аналіз стану навчально-виробничого та
навчально-виховного процесу в ПТНЗ……………………………


20
2.2.
Методичний супровід виховної роботи в ПТНЗ………………….

21
2.3.
Методичний супровід державних атестацій в ПТНЗ Одеської
області…………………………………………………………………….


24
2.4.
Аналіз якості підготовки учнів ПТНЗ Одеської області ………

25
2.5.
Організація та координація методичної роботи в ПТНЗ………

29
2.6.
Проведення консультування педпрацівників з усіх питань
діяльності ПТНЗ…………………………………………………………


31
ІІІ
РОЗРОБЛЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ
СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ.


33
IV
ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ
ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО, ВИРОБНИЧОГО ДОСВІДУ
ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

4.1.
Організаційно-методичний супровід управління інноваційною
діяльністю…………………………………………………………………


34

3
4.2.
Формування інноваційного освітнього простору в регіоні
розроблення та впровадження нових освітніх моделей і
технологій, координація інноваційної діяльності…………………36
4.3.
Координація дослідно-експериментальної роботи
всеукраїнського та регіонального рівнів……………………………


38
V
РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

5.1.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

39
5.2.
Методичний супровід атестації педагогічних кадрів……………

42
VI

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ,
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1.
Інформаційно-методичне забезпечення ПТНЗ Одеської
області…………………………………………………………………….


42
6.2.
Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній
процес ПТНЗ, розвиток віртуальних педагогічних спільнот
(Впровадження освітньої програми "Інтел. Навчання для
майбутнього" в ПТНЗ області.
46
VII
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА
АТЕСТАЦІЇ ПТНЗ………………………………………………..


47
VIII
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

8.1.
Моніторинг освітньої діяльності
участь у міжнародних моніторингових дослідженнях
участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях
моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні……………
49
8.2.
Методичний супровід моніторингових досліджень………………

50
8.3.
Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного
оцінювання………………………………………………………………..


51
IX.
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНОСТЬ,
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
НМЦ ПТО……………………………..…………………………..
51
X.
ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ
НМЦ ПТО НА НАСТУПНИЙ РІК.

52

Додаток 1 Закріплення працівників НМЦ ПТО в Одеській області
за основними напрямами діяльності…………………………


54
Додаток 2 Перелік скорочень ПТНЗ Одеської області……………….

57


4
Неофіційна передмова

Амбітні та підготовлені до праці випускники
конкурентноспроможньої
системи професійної
освіти – шлях до наповнення Державної Скарбниці
Девіз НМЦ ПТО
Якщо цей звіт збережеться в архівному мотлоху, то для читача з щасливого майбутнього треба декілька пояснень. 2014 рік був дуже складним в любому ракурсі, не кажучи вже про систему професійно-технічної освіти. Проте освітянська галузь не тільки виживає, вона намагається не втратити покоління, якому випала на долю суттєва зміна багатьох звичних життєвих векторів.
НМЦ ПТО в Одеській області не остався осторонь цієї задачі. Ми намагаємося надати допомогу навчальним закладам навіть там, де проблеми звично замовчувалися. Наприклад, як боротися з неявкою учнів на уроки, як примусити дітей виконувати домашні завдання (які вони ніколи не виконували в школі, а викладачів – реально їх задавати. Нам би хотілося, щоб читач звернув увагу на деякі аспекти звіту, в яких ми бачимо свій маленький вклад в розвиток названої намив попередньому звіті методики методичної роботи. Погодьтеся, тяжко знайти сьогодні, чим зацікавити учнів. Ми висуваємо гіпотезу – їх може зацікавити достойною заробітною платнею. Якщо так будеш тримати інструменті далі, за день зможеш втратити не менш ста гривень, "Якщо не будеш знати цього, залишишся невдахою. Вчити професії з секундоміром в руках, з тарифами на стінах, з цінами ринку праці на дошці. Є такий предмет - "Техніка пошуку роботи, популярний при заповненні резерву часу. А ми вважаємо, що альтернативою йому повинна стати ціла програма підготовки наших учнів до самозайнятості. Де в рамках стандарту професії викладачі будуть вчити майбутніх робітників як стати приватним підприємцем (замість теорії підприємництва, або поряд з нею, як відкрити власну справу, що для цього потрібно, як при цьому передбачити ризики, конкуренцію, шахрайство, корупцію. І що корисніше – уникати податків, чи чесно їх платити Учнів слід орієнтувати на реальні історії успіху випускників попередніх років. В нашу пропозицію вкладена власна зацікавленість всієї педагогічної спільноти – успішні випускники наповнюють податками бюджет. Звідси і епіграф до неофіційної передмови. Перші методичні кроки в цьому напрямку вже зроблені, програми розроблені і їх апробація може розпочатися з наступного навчального року. Наші відвідування уроків обов’язково включають експрес-опитування з метою визначити, яка частка учнів розуміла учні одне слово, найчастіше вживане викладачем. Вчимося у училищних методистів аналізувати уроки, і вчимо їх… Економічні негаразди примусили перевести відпрацьовану систему міжкурсового підвищення кваліфікації педпрацівників з очної форми в форму мережевих семінарів (вебінарів), апробовану колегою, директором

5 Чернігівського НМЦ ПТО В. Гріненко на директорах регіональних методичних служб. Навіть Єдиний методичний день був трансформований в вебформат. Мине інспектори, ми помічники, і добре розуміємо, щонайкращий показник кваліфікації викладача, майстра виробничого навчання – рівень знань, вмінь і навичок їхніх учнів. Всілякі рейтинги повинні спиратися на цю тезу. Моніторинг показників якості навчання займає багато часу, якщо не користуватися сучасною системою формі таблиць, що дозволяє отримувати фантастично багатопараметрову інформацію і за допомогою фільтрів, відокремлювати і вивчати будь-який аспект педагогічного успіху або навпаки. Погодьтесь, одного середнього балу недостатньо, варіаційний ряд успішності має ще такі характеристики як дисперсія, середньоквадратичне відхилення тощо. В звіті ми показали можливості втілення матстатистики на маленькому прикладі з контрольними зрізами знань. А якщо продовжувати тему ІТ-технологій в методиці методичної роботи, слід анонсувати декілька проектів професійного ліцею технології і дизайну. Активно працюючи над нашим проектом власної справи, заклад паралельно створив Центр профорієнтації та працевлаштування. Сайт цього Центру дозволяє, на наш погляд, в першу чергу роботодавцям, відслідковувати розвиток кожного учня ліцею і мати змогу брати участь в "аукціоні" найкращих випускників. Знов же, стимул учнівському загалу для якісного навчання. Другий проект – використання хмарних технологій в методиці методичної роботи, процес "насичення" хмари триває. На сайті нашого НМЦ ПТО www.nmc.od.ua
, ви знайдете календар подій 2014 року з описом і світлинами циклічних заходів, Вісники НМЦ
ПТО в Одеській області, іншу більш детальну інформацію. І тоді двох аркушів неофіційної передмови було б достатньо для звіту. Решта на п’ятдесяти п’ятьох аркушах – просто офіційний додаток.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.1. Стан професійно-технічної освітив Одеській області

Підготовку кваліфікованих робітників в Одеській області здійснюють
113 навчальних закладів, підприємств, установ та організацій за 201 професією, а саме

43 державних професійно-технічних навчальних заклада ІІ-ІІІ атестаційних рівнів

1 ПТНЗ комунальної форми власності

3 вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації

25 підприємств ТСОУ;

5 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів

3 загальноосвітні навчальні заклади

59 підприємств, установі організацій різних форм власності та підпорядкування. Протягом 2014 року відбулися зміни у мережі ПТНЗ Одеської області – згідно наказу МОН України від 23.06.2014 року "Деякі питання діяльності

6 професійно-технічних навчальних закладів м. Ізмаїл Одеської області"
ДПТНЗ "Ізмаїльське професійно-технічне училище" припинив свою діяльність шляхом реорганізації (приєднання) до ДНЗ "Ізмаїльський професійний ліцей. На базі двох навчальних закладів заплановано створити
ДНЗ "Ізмаїльський центр професійно-технічної освіти. Степанівська філія
ДНЗ "Лиманський професійний аграрний ліцей" уроці припинила набір учнів, навчальний заклад пройшов процедуру ліцензування з надання освітніх послугу сфері професійно-технічної освіти з професій строком на два роки до завершення циклу навчання. Досі не вирішено питання з
Біляївською філією ДНЗ "Старокозацький професійний аграрний ліцей" – з
2012 року цей заклад припинив набір учнів на навчання. За ініціативи НМЦ
ПТО було запропоновано на базі колишньої Біляївської філії створити відділення ДНЗ "Одеський професійний ліцей морського транспорту, разом з тим, досі це питання не вирішено. Уроці відбулися певні кадрові зміни у штаті директорів ПТНЗ області – призначено нових директорів у 3 ПТНЗ (АрПАЛ (40), ТПЛ, ІПАЛ
(48)); заступників директорів з навчально-виробничої роботи у 7 ПТНЗ
(ОПЛМТ (11), КПЛ (12), СПАЛ (42), ІПАЛ (48), ТПАЛ (4), АрПАЛ (40),
ТПЛ) НМЦ ПТО надає методичну допомогу та консультації новопризначеним керівникам з питань організації навчально-виробничого та навчально-виховного процесів у ПТНЗ. Станом на 01.12.2014 року за штатом загальна кількість працівників
НМЦ ПТО в Одеській області складає 23, з них - 19 методистів. Протягом року прийнято на роботу 3 методистів, 2 бухгалтерів (у т.ч. головний бухгалтер, звільнено 3 методистів, 1 секретаря головний бухгалтер знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. Структура НМЦ ПТО включає чотири кабінети Директор НМЦ ПТО – Корчевський О.Е., заступник директора –
Брухно СМ. В Центрі працюють 6 методистів кваліфікаційної категорії спеціаліст вищої категорії 3 методиста кваліфікаційної категорії спеціаліст першої категорії 3 методиста кваліфікаційної категорії

7 спеціаліст другої категорії 7 методистів кваліфікаційної категорії спеціаліст. Методисти НМЦ ПТО закріплені за кожним напрямком діяльності відповідно до напрямку роботи кабінету, а також за галузевим спрямуванням професійної підготовки або предметів загальноосвітнього циклу. Методисти Центру являються кураторами ПТНЗ Одеської області (3-5 ПТНЗ розподілені за кожним куратором. Закріплення працівників НМЦ ПТО в Одеській області за основними напрямами діяльності визначено у додатку 1.

1.2. Засідання навчально-методичної ради НМЦ ПТО

За 2014 рік було проведено 5 засідань (1 позачергове засідання) Ради навчально-методичного центру професійно-технічної освітив Одеській області
№ з/п Дата Тема
1.
17.02.2014 Шляхи оновлення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничого циклу.
2.
21.04.2014 Аналіз професійної якості педпрацівників ПТНЗ за результатами моніторингу
інформаційно-аналітичної лабораторії та шляхи його покращення
3.
22.09.2014 Якість професійної підготовки учнів за результатами державних кваліфікаційних атестацій в попередньому році і невідкладні заходи щодо забезпечення її в наступному
4.
17.11.2014 Нагальні питання щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в ПТНЗ
5.
08.12.2014 Підведення підсумків роботи за 2014 рік Наказом НМЦ ПТО в Одеській області від 9.09.2014 року № 86 "Про оновлення складу навчально-методичної ради навчально-методичного центру професійно-технічної освітив Одеській області, був змінений склад Ради, до якого увійшли досвідчені методисти НМЦ ПТО в Одеській області, керівники та педагогічні працівники ПТНЗ області.
Навчально-методичною Радою розглядались поточні та перспективні питання щодо удосконалення змісту професійно-технічної освіти та інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників питання організації обласних методичних заходів методистами НМЦ ПТО в Одеській області розгляд методичних матеріалів методистів НМЦ ПТО та педагогічних працівників ПТНЗ для їх практичного застосування та висвітлення їх у періодичних виданнях шляхи оновлення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничого циклу підвищення якості освіти у навчальних закладах за допомогою висококваліфікованих кадрів основні вимоги до атестаційної справи та удосконалення етапів проведення атестації та ліцензування навчальних закладів особливості до виконання діючих робочих навчальних планів в 2014-2015 навчальному році підготовка експериментальної програми по створенню Google форм та
Google таблиць звіти про роботу та ін.

1.3. Організація короткострокового підвищення кваліфікації
педпрацівників ПТНЗ, засідання обласних методичних секцій (семінарів,
вебінарів)
НМЦ ПТО вважає масові методичні заходи головним технологічним інструментом методичного забезпечення ефективності навчально- виробничого і навчально-виховного процесів в ПТНЗ та забезпечення

8 короткострокового підвищення кваліфікації педагогічних працівників та учасників навчально-виховного процесу ПТНЗ Одеської області. У зв`язку із соціально-економічними обставинами, що сталися в країні, терміни проведення деяких запланованих обласних масових заходів були перенесені. Для економії бюджетних коштів обласні масові заходи також проводились у формі вебінарів, об'єднаних обласних методичних секцій та заходів для педпрацівників міста Одеса з подальшим розповсюдженням матеріалів секцій в електронному вигляді для ПТНЗ у регіоні. Уроці проведено 16 засідань обласних методичних секцій, 4 семінари, 20 вебінарів, 3 тренінги, 3 круглі столи. Проведення обласних масових заходів у формі вебінару дозволяє залучати до участі представників системи ПТО з інших областей України. Результати проведення всіх обласних масових заходів своєчасно находять відображення також на сайтах НМЦ ПТО в Одеській області, Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації.
ОБЛАСНІ МЕТОДИЧНІ СЕКЦІЇ
Протягом 2014 року організовано і проведено 16 засідань обласних методичних секцій. У засіданнях брали участь педагогічні працівники з професійно-технічних навчальних закладів Одеської області
І-ІІІ атестаційних рівнів
25 березня 2014 року на базі ОПЛБА (3) проведено засідання обласної методичної секції викладачів хімії, вищої хімії, біології, екології та педпрацівників з професійної підготовки з професії "Лаборант хімічного аналізу" на тему "Компетентний викладач - компетентний учень. В засіданні взяли участь 34 викладача з 36 навчальних закладів.
26 березня 2014 року на базі ОПУЗТБ (30) проведено засідання обласної методичної секції педагогічних працівників енергетичних професійна тему:
"Забезпечення якості професійної підготовки учнів шляхом підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників. В роботі секції взяли участь 12 педагогічних працівників з 10 навчальних закладів Одеської області.
02 квітня 2014 року на базі ОВПУАТ (27) було проведено засідання методичної секції педагогічних працівників професій автомобільного транспорту на тему "Роль конкурсів фахової майстерності в підвищенні рівня професійності учнів. В роботі секції прийняли участь 14 педпрацівників ПТНЗ Одеської області.
15 квітня 2014 року на базі ОПТУМ (1) проведено засідання об’єднаної обласної методичної секції викладачів фізики, математики, інформатики на тему "Ефективний урок – успішний результат. В засіданні взяли участь 25 викладачів з 13 професійно-технічних навчальних закладів м. Одеси.
22 квітня 2014 року на базі Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького відбулось засідання обласної методичної секції бібліотекарів м. Одеса. Тема засідання "Літературна спадщина Одещини – історія і сьогодення. У засіданні взяли участь 12 бібліотекарів ПТНЗ м. Одеса.

9
23 квітня 2014 року на базі ОПЛМТ (11) відбулося засідання обласної методичної секції викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін на тему "Використання найефективніших методів викладання суспільно- гуманітарних дисциплін в сучасній системі професійно-технічної освіти. В засіданні взяли участь 9 викладачів з 13 професійно-технічних навчальних закладів м. Одеси.
24 квітня 2014 року на базі КПТАУ (45) проведено засідання обласної методичної секції педагогічних працівників професій сільськогосподарського напрямку за темою "Вивчення досвіду роботи професійно-технічних навчальних закладів з питань підвищення ефективності підготовки конкурентноспроможних кваліфікованих робітників. Були присутні 17 педагогічних працівників з 16 ПТНЗ Одеської області.
24 квітня 2014 року на базі ОЦПТО (16) проведено засідання обласної методичної секції методистів на тему "Нагальні проблеми методичного сьогодення. В роботі заходу взяли участь 36 осіб, серед яких методисти, заступники директорів з навчально-виробничої та виховної роботи, старший майстер, практичний психолог та викладачі ПТНЗ Одеської області.
29 квітня 2014 року на базі ОВПУСП НУ ОЮА (35) відбулось засідання обласної методичної секції викладачів економічних дисциплін на тему "Творча діяльність викладача економічних дисциплін професійно- технічного навчального закладу – шлях до успіху майбутнього випускника при працевлаштуванні в умовах ринкової економіки". На засіданні були присутні 15 учасників з ти ПТНЗ м. Одеса.
28 травня 2014 року на базі ОПЛМТ (11) проведено засідання обласної методичної секції викладачів креслення, інженерної графіки і малювання на тему: "Удосконалення змісту засобів навчання як інструменту підвищення якості засвоєння учнями навчального матеріалу при вивченні предметів креслярського напрямку. На засіданні були присутні 15 викладачів з 10
ПТНЗ міста Одеси, які здійснюють підготовку учнів з предметів відповідних напрямків.
28 травня 2014 року на базі ВСП "Училище № 3" НУ ОЮА проведено засідання обласної методичної секції викладачів іноземних мовна тему Актуальні проблеми методики викладання іноземних мову професійно- технічних навчальних закладах та шляхи їх вирішення. В засіданні взяли участь 15 викладачів з 13 професійно-технічних навчальних закладів м. Одеси.
30 травня 2014 року на базі ОВПУАТ відбулось засідання обласної методичної секції викладачів фізичної культури, захисту Вітчизни на тему "Забезпечення умов для формування й розвитку фізично й психічно здорової та психологічно благополучної особистості. В засіданні взяли участь 23 викладача з 13 ПТНЗ м. Одеси.
17 червня 2014 року на базі ДНЗ "Одеський центр професійно- технічної освіти державної служби зайнятості" проведено засідання обласної методичної секції працівників професій торгово-кулінарного напрямку, в якій взяли участь 16 представників з 5 навчальних закладів м. Одесита
ПТНЗ Одеської області. Тема засідання "Деякі методичні аспекти підготовки кваліфікованих кулінарів.

10
30 вересня 2014 року на базі ОПЛБА (3) проведено засідання обласної методичної секції заступників директорів з навчально-виховної роботи та вихователів гуртожитків ПТНЗ Одеської області на тему "Основні вимоги до організації виховної роботи в 2014/2015 н.р. Національно-патріотичне виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів. В засіданні взяли участь –52 чол.
27 листопада 2014 року на базі ОВПУСП НУ ОЮА (35) відбулось засідання обласної методичної секції педпрацівників швейного напряму за темою "Навчально-методична діяльність педагогічного працівника у міжатестаційний період (на прикладі ОВПУ СП НУ "ОЮА")". На засіданні були присутні 19 педагогічних працівників з 14 ПТНЗ Одеської області.
12 грудня 2014 року на базі ОПЛТД ПНПУ (5) проведено засідання обласної методичної секції бібліотекарів на тему "Формування нової моделі бібліотеки ПТНЗ". У заході взяли участь 21 бібліотечний працівник ПТНЗ Одеської області.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал