Звіт ректора комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради на зборах трудового колективу за 2015/2016 н р
Скачати 454.49 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір454.49 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3


ЗВІТ
ректора комунального вищого навчального
закладу Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія
Запорізької обласної ради
на зборах трудового колективу
за 2015/2016 н.р.
м. Запоріжжя

2
ЗВІТ
ректора комунального вищого навчального закладу
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
Запорізької обласної ради
на зборах трудового колективу
за 2015/2016 н.р.

ЗМІСТ ВСТУП ..................................................................................................................... 1 1. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ВИЩОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ .................................. 5 2. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ..................... 13 3. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ................................. 31 4. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЦЕНТРУ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ....................................... 35 5. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ..... 36 ЗАДАЧІ ................................................................................................................... 39 ВСТУП Комунальний вищий навчальний заклад Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія Запорізької обласної ради – унікальний навчальний заклад України, структура якого дозволяє забезпечити освітній процес дитини від народження до отримання вищої фахової освіти. Орієнтована на європейські стандарти освіти, академія має у своєму складі розширену структуру підрозділів, які забезпечують як навчально- виховну, такі комплексну реабілітацію дітей-інвалідів, санаторне лікування дітей з обмеженими можливостями здоров’я: вищий навчальний заклад з факультетами реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи мистецтва та дизайну загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів центр ранньої соціальної реабілітації
 редакційно-видавничий відділ. Стратегічною метою освітньої діяльності Хортицької національної академії є забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки здобувачів вищої освіти, всебічний розвиток особистості якнайвищої цінності суспільства, формування інтелектуального потенціалу нації.
Практико орієнтована спрямованість освітнього процесу покликана забезпечити підготовку конкурентноспроможних фахівців, сформувати у них професійно важливі компетенції.
2015/2016 навчальний рік для нашого навчального закладу видався насиченими яскравими подіями і високою результативністю. Дуже важлива подія відбулась 27 серпня р Рішенням Запорізької обласної ради переведено у нову функціональну якість – комунальний вищий навчальний

3 заклад Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія Запорізької обласної радив якому діти та талановита молодь з обмеженими можливостями здоров’я зможе здобувати якісну освіту певного рівня та покращувати своє здоров’я. Упродовж 2015/2016 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на забезпечення якісної освіти, необхідної для розвитку здібностей та набуття ще в шкільному віці, досвіду вирішення життєвих проблема також реалізації своїх прагнень, яку навчальній діяльності, такі загалом у суспільстві. Розпочався навчальний рік Святом Першого дзвоника. Перший урок – Україна понад усе, був спрямований у русло Концепції національно- патріотичного виховання юного покоління українців. У 2015/2016 н.р. Хортицькою національною академією досягнуто основну мету функціонування здійснення якісного компетентнісно спрямованого навчання і комплексної реабілітації студентів та учнів з обмеженими можливостями здоров’я, про що свідчить позитивна динаміка їх розвитку. Забезпечено умови для відновлення здоров’я, соціальної адаптації, творчого саморозвитку, професійного самовизначення дітей та молоді, що мають органічні та функціональні захворювання внутрішніх органів та систем, вади психофізичного розвитку. Завдання у режимах функціонування та розвитку реалізовані за напрямками діяльності закладу наукова, навчально-виховна, корекційна, реабілітаційна діяльність психолого-педагогічний супровід становлення життєтворчої особистості соціальний захист вихованців, науково-дослідна, експериментально-пошукова,
інноваційно-педагогічна; методично- консультативна діяльність підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників. Забезпечено організаційні умови ефективної діяльності закладу для отримання вихованцями якісної освіти певного рівня (дошкільної, загальної середньої, вищої) та виконання реабілітаційного компоненту освітнього процесу.

4 В умовах освітньо-реабілітаційного простору з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку відбувається розвиток життєвої компетентності дітей та учнівської і студентської молоді. Аналіз результатів навчально-виховної роботи, комплексної реабілітації показав зростання рівня пізнавальної активності вихованців, розкриття їх творчих здібностей, підвищення рівня особистісного розвитку. Виконуючи модульно-цільову програму розвитку нашого освітньо- реабілітаційного закладу у 2015/2016 н.р., педагогічним колективом забезпечено якісне, ефективне функціонування особистісно зорієнтованої педагогічної системи з реабілітаційним компонентом, основними характеристиками якої є освітній простір, збагачений реабілітаційними впливами та варіативними видами діяльності проективно-рефлексивні технології навчання та виховання, авторські навчальні програми загально- розвивальних та корекційно-розвивальних курсів, програма розвитку життєвої компетентності вихованців. У звітному періоді студенти навчалися у двадцяти двох академічних групах, з яких 8 – на педагогічному відділенні, 11 – на художньому відділенні,
3 – на відділенні Ландшафтний дизайн. Організовано освітній процесу школі для
 2 дошкільних груп
 5 класів початкової школи
 9 класів основної школи
 3 класів старшої школи До організації освітнього процесу залучено якісний інформаційно- методичний ресурс та кадровий потенціал. Відповідно до відпрацьованої системи кадрової політики Хортицької національної академії за алгоритмом проективно-рефлексивної технології управлінської діяльності, зусиллями адміністрації закладу якісно виконувались кадрові питання, оскільки кадрова політика в національному закладі є одним із найважливіших чинників здійснення якісного навчально-виховного процесу. Працівники закладу – компетентні та професійно підготовлені фахівці, прибічники впровадження інноваційних систем, оволодіння новітніми інформаційними технологіями, готові до постійного вдосконалення фахової майстерності та підвищення культурно-інтелектуального рівня, готові до здійснення пошуково-експерементальної роботи.
Звання
Нагороди Доктор наук
4 Кандидат наук
26 Заслужений учитель України
3 Заслужений працівник освіти України
1
Вчитель-методист
27 Старший вчитель
3 Орден Княгині Ольги (ІІ ст.)
1 Орден Княгині Ольги (ІІІ ст.)
1 Орден «20-річчя незалежності України
1 Лауреат Премії Верховної Ради
1 Медаль За Заслуги перед Запорізьким краєм (І ст.)
1 Медаль За Заслуги перед Запорізьким краєм (ІІІ ст.)
1 Нагрудний знак Василь Сухомлинський
2 Нагрудний знак Антон Макаренко»
2 Відмінник освіти України
8

5 Раціонально побудована система роботи з педагогічними кадрами дає можливість в умовах інноваційних зміні експериментальної роботи створити базу для професійного й творчого зростання педагогів, що сприяє щорічному підвищенню якості освітнього процесу.
У Хортицькій національній академії профспілкова організація, комісія з розгляду трудових спорів забезпечують ефективну систему захисту прав співробітників. Розпорядження, накази про заохочення та адміністративні стягнення, визначення функціональних обов’язків працівників здійснюються відповідно до законодавства та узгоджуються з профспілковим комітетом. Головним механізмом для вирішення питань покращення умов праці, вирішення різноманітних соціальних проблем є колективний договір, що забезпечує стабільність роботи колективу, відсутність у ньому конфліктів і суперечностей.
1. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ВИЩОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ У 2015/2016 навчальному році до вищого навчального закладу було зараховано 102 першокурсника. 18 студентів зараховано на старші курси. Загальна кількість студентів на початок навчального року складала 286 осіб, що на 3% (9 осіб) більше, ніжу минулому році. Серед студентів 15 осіб з інвалідністю, 9 сиріт. Навчались на педагогічному відділенні 150 студентів, на художньому відділенні 97 студентів, на відділенні Ландшафтний дизайн 34 студенти Освітня діяльність здійснювалася відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636504, дата видачі – 15.05.2015 р. Підготовка здобувачів вищої освіти здійснювалась за ступенями освіти, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу
1. Ступінь бакалавра, галузь знань 0101 Педагогічна освіта напрями підготовки
– 6.010105 Корекційна освіта (логопедія
– 6.010106 Соціальна педагогіка.
2. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Галузь знань 0202 Мистецтво спеціальності
– 5.02020701 Дизайн
– 5.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво
– 5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика. Галузь знань 0901 Сільське господарство і лісництво
– 5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове господарство. Навчання здійснювалося за шістьма профілями напрями освіти Соціальна педагогіка та Корекційна освіта (логопедія на педагогічному відділенні, спеціальності Дизайн (спеціалізації – графічний дизайн та дизайн одягу, «Декоративно-прикладне мистецтво, Перукарське мистецтво та декоративна косметика – на художньому відділенні, спеціальність Зелене

6 будівництво і садово-паркове господарство – на відділенні Ландшафтний дизайн. Вищу школу Хортицької національної академії уроці закінчило 74 випускника, що на 22% (16 осіб) більше, ніжу році 39 – на педагогічному відділенні, з них 20 – за напрямом підготовки Соціальна педагогіка, 19 – за напрямом підготовки Корекційна освіта (логопедія 24 – на художньому відділенні, з них 16 – за спеціальністю Дизайн, 8 – за спеціальністю
«Декоративно-прикладне мистецтво 11 – на відділенні Ландшафтний дизайн. Дипломи з відзнакою отримало 11 осіб (15% від загальної кількості випускників 9 – студенти педагогічного відділення (Юлія Кутіщєва, Дар’я
Ляшенко, Анастасія Міщенко, Яна Ящук – за напрямом підготовки Соціальна педагогіка Дар’я Бережна, Анастасія Дощенко, Катерина Михайлуца, Вікторія
Самойленко, Стефанія Шульга – за напрямом підготовки Корекційна освіта логопедія 2 – художнього відділення (Валентина Нікітіна, спеціальність Дизайн (одягу Юлія Зіненко, спеціальність «Декоративно-прикладне мистецтво. Якість вищої освіти забезпечено складом науково-педагогічних працівників академії. У 2015/2016 н.р. атестовано 10 викладачів, з них 7 – за кваліфікаційною категорією спеціаліст вищої категорії. У зв’язку зі зміною типу та назви закладу 2015/2016 навчальний рік став періодом кардинальних змін.
Розроблено нормативну базу, що регламентує діяльність Хортицької національної академії. Ліцензовано спеціальність Спеціальна освіта за другим (магістерським) рівнем, спеціальність Дизайн за першим бакалаврським) рівнем освіти. Відбулася планова акредитація спеціальності Зелене будівництво і садово-паркове господарство за початковим рівнем вищої освіти. У зв’язку з необхідністю розширення навчальних площ Запорізькою обласною радою Хортицькій національній академії надано заміський будинок з прилеглою територією 2.5 га, на якій під керівництвом адміністрації закладу студентсько- викладацьким колективом відділення Ландшафтний дизайн розпочали розбудову нової перлини Хортиці – студентського дендропарку. Одним із ключових завдань діяльності Хортицької національної академії є забезпечення високої якості вищої освіти. Протягом навчального року підвищенню рівня ефективності освітньої діяльності сприяли імітаційно- моделюючі практичні заняття (Л.В. Анісімова); тренінги та інтерактивні семінари (Т.С. Кетлер-Митницька); розробка буктрейлерів з власним ілюструванням студентів (ТА. Євченко). Високорезультативним був відкритий залік з дисципліни Українська жестова мова (І.В. Китманова). Про якість вищої освіти у закладі свідчить порівняльний аналіз результатів літньої сесії 2015 року, зимової та літньої сесій 2016 року (за національною шкалою оцінювання.
7
Діаграма 1
Динаміка рівнів навчальної успішності студентів педагогічного відділення (за результатами порівняння результатів літньої сесії 2015 року та зимової сесії 2016 року)
Діаграма 2
Динаміка рівнів навчальної успішності студентів художнього відділення (за результатами порівняння результатів літньої сесії 2015 року та зимової сесії
2016 року)
Діаграма 3
Динаміка рівнів навчальної успішності студентів відділення Ландшафтний дизайн (за результатами порівняння результатів літньої сесії
2015 року та зимової сесії 2016 року) Всебічний розвиток особистості майбутнього фахівця є не менш важливим, ніж забезпечення його знаннями та уміннями. Значна увага у проведенні виховної роботи надавалась розвитку життєтворчості студентів.
0 50 100 2–3 бали 3–4 бали 4–5 балів 2–3 бали 3–4 бали 4–5 балів
Літня сесія
Зимова сесія
40
60
100
30
70
42
58
33
67
ІІ ЛД (%)
ІІІ ЛД (І ЛД (%)

8 Постійними учасниками урочистих заходів та святкових концертів були творчі студентські колективи вокальний ансамбль Ровесники танцювальний гурт Шанс колектив сучасного танцю на чолі з Кристиною Сафроновою; гумористичний дует Валерія Семенцова та Костянтина Мальони; рок-проект Острів Ікс, керівником якого є
Л.В. Міхєєва; Театр моди під керівництвом С.А. Попової; ансамбль жестової мови Співочі руки, створений НА. Лопатинською. Справжні зірки вокалу – Олег Оніщук, Стефанія Шульга, Ксенія Сілявіна, Яна Ящук, Артем Стасик, Роман Скачко. Студенти відділення Ландшафтний дизайн під керівництвом
Т.М. Васильєвої та викладачів плідно працювали на подальшою розбудовою музею під відкритим небом Зелена країна на території закладу, а також над створенням оглядового майданчику та Євроалеї на території студентського дендропарку. Студенти отримали чималий досвід соціальної практики внаслідок активної участі у волонтерській діяльності
– Всеукраїнському волонтерському проекті Твори добро, Україно Всеукраїнській акції Місто професій, яку ініціювала Мариною Порошенко; Всеукраїнській програмі збору пластикових кришечок на протези воїнам АТО в рамках проекту Добро жменями благодійній акції Врятуй життя дитині, організованій Всеукраїнським благодійним фондом Серце до серця діяльності Запорізької обласної молодіжної організації глухих Наше щасливе життя. Студенти провели майстер-класи для маленьких вихованців обласного будинку дитини Сонечко влаштували профорієнтаційні заходи, арт-пікнік, майстер-класи еко-фестивалю Чисто у міському парку відпочинку Дубовий гай підготували подарунки та яскраву розважальну програму до Дня Святого Миколая для вихованців Василівської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату. За вагомий внесок у розвиток волонтерського руху в Запорізької області, проявлену соціальну ініціативу, небайдужість до майбутнього рідного краю у Міжнародний день волонтера студентам урочисто вручено подяки Запорізької обласної державної адміністрації. Студенти Хортицької національної академії стали переможцями таких конкурсів та фестивалів:

9
– студент художнього відділення Роман Скачко
– обласного фестивалю-конкурсу творчості Повір у себе
– студентка педагогічного відділення Мирослава Манько
– обласного конкурсу Патріотизму долі Запоріжжя 2015» з творчою роботою, присвяченою спортивним успіхам випускниці Хортицького центру Вікторії Марчук;
– студентка художнього відділення Вікторія Попова – обласного конкурсу ялинкових прикрас Моя новорічна мріяв рамках Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Знай і люби свій край
– студентка художнього відділення Яна Чумак – обласного фестивалю писанок «Писанковий рай
– студентка педагогічного відділення
Карина
Шолупова хореографічного фестивалю Алегро умісті Дніпро
– вокальний ансамбль Ровесники – обласного фестивалю-конкурсу патріотичної пісні Україна – це Ми. Дует Олега Оніщука та Стефанії Шульги Два серця (для дуетів, Ксенія Сілявіна (для сольних номерів) принесли Хортицькій національній академії перемогу на Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості Таланти Хортиці. Майстри декоративно-прикладного мистецтва оформили виставку творчих робіт Покрова на Хортиці. Талановиті студенти гідно представили рідну академію й за межами нашої країни. Так, на Міжнародному фестивалі фольклору та інструментальної музики Золота скарбничка, студентка педагогічного відділення Ксенія
Сілявіна виборола почесне перше місце, Олег Оніщук та Стефанія Шульга – другі місця. На новий рівень піднесено діяльність студентського самоврядування. Обрано Студентський уряд, який за результатами голосування очолила студентка педагогічного відділення Діана Герасько. Налагоджено роботу чотирьох секторів Студентського уряду, які організовують студентські свята, спортивні та волонтерські заходи, відвідують інші вищі навчальні заклади з метою обміну досвідом. Так, Діана Герасько, взяла участь у роботі Всеукраїнського студентського форуму Студентське самоврядування проблеми та перспективи (м. Харків. Секретар Студентського уряду Яна
Ящук відвідала зустріч першого заступника Міністра освіти і науки Інни
Совсун з представниками органів студентського самоврядування, яка відбулася на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

10 Минулий навчальний рік був плідним у плані наукової роботи. Здобутки експериментальної діяльності колективу в 2015/2016 н.р. представлені у 86 публікаціях науково-педагогічного колективу, з них
 3 публікації у колективних монографіях
 15 публікацій у посібниках
 14 публікацій у фахових виданнях
 30 публікацій у збірниках матеріалів конференції
 24 публікації у наукових видання. Вагомих успіхів досягнено і на міжнародному рівні. 20-22 жовтня
2015 р. в Києві відбувся Сьомий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті, в рамках якого був проведений конкурс з тематичних номінацій. Наш заклад здобув перемогу в номінації Інноваційне технологічне забезпечення діяльності навчально-реабілітаційного центру на засадах педагогіки життєтворчості особистості і отримав медаль та диплом лауреата конкурсу І ступеня. За підсумками Міжнародного форуму Міністерство освіти і науки та Національна академія педагогічних наук України нагородили колектив закладу Дипломом за активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти, а директора Хортицького центру Нечипоренко ВВ. – Подякою за особистий творчий внесок і плідну організаторську діяльність з інноваційного розвитку національної освіти. У березні 2016 р. Хортицька національна академія здобула перемогу в конкурсі з тематичних номінацій, що відбувся в рамках Сьомої Міжнародної виставки Сучасні заклади освіти – 2016», і була нагороджена золотою медаллю за конкурсні матеріали на тему Розвиток культурно-дозвіллєвих компетенцій дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я в умовах реабілітаційного театру, а також Дипломом за творчу працю з підвищення якості національної освіти. Почесну грамоту отримала керівник закладу,
Нечипоренко ВВ, за вагомий особистий внесок і плідну організаторську діяльність з модернізації та оновлення галузі освіти. В 2015/2016 н.р. педагоги Хортицької національної академії презентували інноваційний досвідна багатьох наукових заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів Всеукраїнській науковій конференції Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах (м. Дніпро, 2016); Всеукраїнській науково-практичній конференції Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти (м. Харків, 2016);
 ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук проблеми та перспективи м. Дніпродзержинськ, 2016); Всеукраїнській науково-практичній конференції Сучасна психологічна наука перспективи та розвиток (м. Запоріжжя, 2016);
 V Міжнародній науково-практичній конференції «Специальное образование: традиции и инновации» (М. Мінськ, 2016);

11 Міжнародній науково-практичній конференції Людина в умовах мінливості соціокультурного простору духовно-практичний вимір м. Мелітополь, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право нові виклики, практика інновацій (м. Полтава, 2016);
 XXIV Міжнародній науковій конференції Наука і вища освіта м. Запоріжжя, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій річчю від дня народження С.Ф. Русової Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти (м. Чернігів, 2016). Викладачі НА. Лопатинська та
Н.В. Возчикова взяли участь у Всеукраїнській конференції
«Нейроакустичні методи допомоги дітям із порушеннями розвитку (м. Київ) та отримали міжнародні сертифікати провайдерів з правом роботи за програмою «The Listening
Program» в Україні. НА. Лопатинську,
І.О. Жадленко,
Н.Т. Коломоєць за вагомий внесок у професійну та наукову підготовку майбутніх фахівців напряму Корекційна освіта, формування індивідуальних здібностей та сприяння науковій творчості студентської молоді нагороджено грамотами Інституту корекційної педагогіки та психології
НПУ
ім. М.П. Драгоманова. Викладачі Хортицької національної академії активно залучали студентів до наукової роботи і разом з ними взяли участь у наукових заходах та Міжнародній науково-практичній конференції Виклики ХХІ століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й довкіллі
 ІІ Міжнародній науково-практичній конференції Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
 VIII Міжнародному форумі «Дизайн-освіта 2015» (м. Харків Студенти брали участь у наукових та навчальних конференціях та змаганнях
VIII Міжнародному науковому форумі Простір гуманітарної комунікації з проблеми Інноваційні технології та організація навчально- виховної, корекційної розвивальної і реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в системі сучасної освіти

12
– VI Республіканській олімпіаді (з міжнародною участю) з корекційної педагогіки та спеціальної психології, яка відбулася на базі Білоруського державного педагогічного університету (м. Мінськ, на якій Вікторія Самойленко посіла ІІ місце, а Дарину Ремез нагороджено грамотою за найоригінальнішу презентацію проекту викладач Лопатинська НА
– ІІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки, на якому студентка педагогічного відділення Анастасія Василенко (викладач ОМ.
Галієва) , посіла перше місце
– ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі Актуальні проблеми інклюзивної освіти
– І Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції Українська корекційна освіта історія та перспективи розвитку на базі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
– ХІІ Всеукраїнській (з міжнародною участю) студентській олімпіаді зі спеціальності 13.00.03 Корекційна освіта на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та інших. Започатковано діяльність наукового студентського товариства Хортицької національної академії, головою якого обрано Вікторію Калашник. Викладачі та студенти педагогічного відділення підготували статті до збірки наукових праць нашого закладу Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки теорія та практика. Випуск 4». Якість знань випускників Хортицької національної академії було визначено під час випускних випробувань.

Діаграма 4
Дані щодо рівнів успішності складання Державної сесії студентами випускних курсів Хортицької національної академії уроці 35 50 47 58 100 25 36 3 бали
4 бали балів

13 Найвищий відсоток студентів, які на відмінно захистили дипломні та бакалаврські роботи, засвідчили студенти IV курсів за спеціальностями Дизайн (спеціалізація Дизайн одягу Дизайн (спеціалізація Дизайн графічний Соціальна педагогіка. Середній бал комплексного екзамену з соціальної педагогіки і технологій соціально-педагогічної роботи становить
82,7 бала захисту бакалаврських робіт – 88,7 бала. 50% випускників захистили бакалаврські роботи на відмінно, а Дар’я Коширець отримала оцінку відмінно з відзнакою комісії.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал